Color Print och miljön

Hos Color Print arbetar vi aktivt på att minska miljöbelastningen från produktionen av trycksaker. Vår vardag och den dagliga driften präglas av en djupt förankrad miljömedvetenhet. Vi har licens för EU-blomman, Svanenmärkningen, PEFC™ och FSC® och erbjuder koldioxidneutralisering av trycksaker.

 

Kontakta vår säljavdelning om du har frågor om vårt miljöarbete.

 

FSC® C012075

 

 

 • Miljömärkningar
 • Miljöpolicy
 • Miljömyter

Miljömärkningarna har stor betydelse i vardagen – både för oss, för dig som utgivare och för miljön.

 

Miljömärkningarna säkerställer att produktionen ger minsta möjliga belastning på miljön, från tillverkningen av papperet till återvinningen. Dessutom bidrar de till att driva fram utvecklingen av mindre miljöbelastande produkter. Slutligen gör miljömärkningarna det lättare för dig som utgivare att göra förnuftiga miljöval och synliggör samtidigt en miljömedveten hållning. 

 

Color Print har licens för EU-blomman, Svanenmärkningen, PEFC™ och FSC® och erbjuder klimatkompensering av trycksaker. 

 

FSC® C012075

 

 

 

Framtiden kännetecknas av miljömedvetenhet
 
Color Print har sedan företaget startade arbetat med en progressiv miljöpolitik.
 
Det är Color Prints policy att leva upp till de miljömässiga krav som ställs på företaget och ständigt försöka minska miljöpåverkan såväl internt som externt.
 
Våra interna insatser för att löpande förbättra arbetsmiljön innebär stränga krav på både miljö och säkerhet samt förbättringar i vår vardag. Dessutom vidtas kontinuerligt energibesparande åtgärder för att minimera vår påverkan på den omgivande miljön.
 
Samtliga av de kemiska produkter som används i produktionen har Svanenmärkning. Papper som blivit över från produktionen samt använda tryckplåtar levereras för återanvändning, medan rester av kemiska produkter skickas för destruktion till en godkänd avfallsstation.
 
Color Print A/S har licens för Svanenmärkning, EU-blomman samt är FSC®- och PEFC™-certifierade.

 

FSC® C018021

 

 

Är trycksaker skadliga för skogarna?

 • Merparten av det papper som används i Danmark kommer från väl förvaltat skogsbruk i Europa
 • Ungefär 44 % av Europa täcks i dag av skog
 • De senaste fem åren har Europas skogsarealer ökat med ett område som nästan motsvarar Danmarks storlek
 • FN uppmanar oss att använda fler träprodukter

 

Är produktionen av trycksaker skadlig för miljön?

 • Danska tryckerier har sedan 1990-talet varit bland de ledande i världen när det gäller miljöledning enligt t.ex. EMAS och ISO 14001
 • I dag sker mer än 80 % av trycksaksproduktionen i Danmark på ett svanenmärkt tryckeri
 • Svanenmärket ställer hårda krav på resursförbrukningen i produktionsprocessen och krav på emballage och bortskaffning
 • Svanenmärket ställer dessutom krav på halten av miljöbelastande och hälsovådliga ämnen i produkten

 

Är använda trycksaker avfall?

 • Använda trycksaker är en värdefull resurs som återanvänds upp till sju gånger
 • Använda trycksaker används t.ex. till nytt papper, hushållspapper, toalettpapper och förpackningar
 • Använda trycksaker är i dag en bristvara och efterfrågas över hela världen
 • I Danmark samlas mer än 60 % av trycksakerna in för återanvändning
 • Resten ingår som biobränsle i danska kraftvärmeanläggningar och ersätter därmed fossila bränslen som kol och gas