CSR

Color Print har antagit Grafisk Arbejdsgiverforenings CSR-kodex. Syftet med denna kodex är att skapa ramar för en standard och praxis när det gäller socialt ansvar vid produktion av grafiska produkter och tjänster i både Danmark och i utlandet. Kodexen är utformad så att den både speglar arbetstagarens och arbetsgivarens hållning och inställning till grafiska företags ansvar. 

 

Vår CSR-certificering omfattar alla delar i den grafiska värdekedjan, från prepress och grafisk design till tryckning, efterbehandling och distribution.

 

Se vårt CSR-certifikat