Stibo koncernen gör ytterligare uppköp till sin tryckeriverksamhet. Den här gången handlar det om Greentech Rotaprint på ön Mors i Danmark och Skånsk Repro i Sverige. Uppköpsstrategin visar att det är möjligt att delta i konsolideringen av branschen och samtidigt gå med vinst i en snäv marknad.

 

Med de senaste uppköpen befästs positionen som den största tryckerikoncernen i Skandinavien inom magasin, reklamtrycksaker, kataloger, tidningsinstick samt lager- och logistiklösningar. Efter det senaste uppköpet har Stibo cirka 500 anställda i sin tryckeriverksamhet, som inte bara är den största utan också en av de mest lönsamma i Norden.

”De två nya uppköpen passar perfekt in i vår verksamhet och framtidsplaner. Vi har en kombination av grafiska tjänster, som ger kunderna konkurrenskraftiga och effektiva lösningar med stor flexibilitet och leveranssäkerhet. Det är förutsättningen för oss att driva en sund verksamhet och fullfölja vårt mål att bli ännu starkare i Norden”, förklarar Søren Henriksen, vd för Stibo Printing Solutions A/S.

 

Upprustning i Sverige

Marknadsandelen på den norska marknaden har ökat markant och med köpet av Skånsk Repro och investeringen i Greentech Rotaprint intensifieras arbetet med att erövra en större andel av den svenska marknaden. Skånsk Repro är en strategiskt viktig koppling mellan kunden som köper trycksaker och utgivaren. Och Greentech Rotaprints moderna tryckpress på Mors, som är särskilt bra på tryckning av reklamtrycksaker och tidningsinstick i hög kvalitet, lämpar sig väl för den svenska tryckmarknaden. Det planeras att från början utnyttja kapaciteten på Mors fullt ut och att anställa fler medarbetare.

 

”Tryckmarknaden är i stort sett på tillbakagång, men vi växer och även om vi är den största aktören på den nordiska marknaden har vi en så liten marknadsandel att vi kan fortsätta växa och därmed bibehålla den goda tillväxten. Vi har med de senaste uppköpen stärkt vår konkurrenskraft på marknaden för reklamtrycksaker och högkvalitativa tidningsinstick. De ämnesspecifika tidningsinsticken i hög kvalitet ser en tillväxt då det finns en intressant annonsmarknad”, säger Søren Henriksen.

 

Receptet för Stibo Printing Solutions A/S starka position handlar om ständiga förbättringar och investeringar i lösningar och anställda så att företaget är prismässigt konkurrenskraftigt och flexibelt och samtidigt kan svara snabbt när det uppstår intressanta möjligheter på marknaden. Därför har Stibo Printing Solutions A/S över de senaste fem åren investerat 400 miljoner kr i uppköp och ny teknologi.  

 

För mer information:

Søren Henriksen, vd Stibo Printing Solutions A/S, tfn: +45 2277 6544

 

Pressmeddelande