Color Print og miljøet

Hos Color Print arbeider vi aktivt for å redusere miljøbelastningen fra produksjonen av trykksaker. En grunnleggende holdning til miljø er dypt forankret i hverdagen vår og preger den daglige driften. Vi har lisens for både EU-Blomsten, Svanemerket, PEFC™ og FSC™ og tilbyr CO2-nøytralisering av trykksaker.

 

Kontakt salgsavdelingen vår hvis du har spørsmål angående miljøet.

 

FSC™ C012075

 

 

 • Miljømerker
 • Retningslinjer miljø
 • Miljømyter

Miljømerking har stor betydning i hverdagen – både for oss, for deg som utgiver og for miljøet.

 

Miljømerkingen er med på å sikre at utgivelsen belaster miljøet minimalt, fra produksjon av papiret til gjenbruk. Videre fremmer den utviklingen av mindre miljøbelastende produkter. I tillegg gjør miljømerkingen det lett for deg som utgiver å foreta miljømessig fornuftige valg og samtidig synliggjøre en miljøbevisst holdning.


 
Color Print har lisens for både EU-Blomsten, Svanemerket, PEFC™ og FSC™ og tilbyr CO2-nøytralisering av trykksaker.

 

FSC™ C012075

 

 

 

Fremtiden formes av miljøbevissthet
 
Color Print har siden selskapets start arbeidet med en progressiv miljøpolitikk.
 
Color Print har som policy å oppfylle miljøkravene i selskapet, og forsøker hele tiden å redusere miljøforurensningen både internt og eksternt.
 
Vårt interne arbeid med kontinuerlig å forbedre arbeidsmiljøet innebærer strenge krav til både miljø- og sikkerhetsmessige tiltak og forbedringer i hverdagen. Videre blir det løpende iverksatt energibesparende tiltak for å minimere påvirkningen på miljøet.
 
De kjemiske produktene som brukes i produksjonen, er alle godkjent for svanemerking. Overskuddspapir fra produksjonen samt brukte trykkplater leveres til gjenvinning, mens rester av kjemiske produkter sendes til destruering hos et godkjent avfallsmottak.
 
Color Print A/S har lisens for svanemerking og EU-blomsten og er FSC™- og PEFC™-sertifisert.

 

FSC™ C018021

 

Er trykksaker skadelig for skogene?

 • Det meste av papiret som brukes i Danmark, stammer fra velforvaltet skogbruk i Europa.
 • I dag er omkring 44 % av Europa dekket av skog.
 • De siste fem årene har den vokst med et areal som er nesten like stort som Danmark.
 • FN oppfordrer til økt bruk av treprodukter.

 

Er produksjonen av trykksaker skadelig for miljøet?

 • Danske trykkerier har siden 1990-tallet vært blant verdens ledende innen miljøledelse som f.eks. EMAS og ISO 14001.
 • I dag foregår over 80 prosent av trykksakproduksjonen i Danmark på et svanemerket trykkeri.
 • Svanemerket stiller strenge krav til ressursbruk i produksjonsprosessen og til emballasje og avfallshåndtering.
 • Svanemerket stiller dessuten krav til innholdet av miljøbelastende og helseskadelige stoffer i produktet. 

 

Er brukte trykksaker avfall?

 • Brukte trykksaker er en verdifull ressurs som kan gjenvinnes opptil sju ganger.
 • Brukte trykksaker brukes f.eks. til nytt papir, tørkeruller, toalettpapir og emballasje.
 • Brukte trykksaker er i dag en mangelvare som det er stor etterspørsel etter over hele verden.
 • I Danmark samles over 60 prosent av alle trykksaker inn til gjenvinning.
 • Resten går til biobrensel i danske kraftvarmeanlegg hvor de erstatter fossile brennstoffer som kull og gass.