CSR

Color Print har sluttet seg til Grafisk Arbejdsgiverforenings CSR-kodeks. Formålet med denne kodeksen er å fastsette rammene for en standard og praksis med hensyn til sosial ansvarlighet for fremstilling av grafiske produkter og serviceytelser i så vel Danmark som utlandet. Kodeksen er utformet slik at den gjenspeiler både arbeidstakerens og arbeidsgiverens overordnede holdning og tilgang til grafiske virksomheters ansvar. 

 

CSR-sertifiseringen vår omfatter alle deler i den grafiske verdikjeden – fra førtrykk og grafisk design til trykking, ferdiggjøring og distribusjon.

 

Se CSR-sertifikatet vårt