Retningslinjer for informasjonskapsler

www.colorprint.dk


Ejeroplysninger:

Color Print
Charles Lindberghs Vej 10 
DK-9430 Vadum
CVR NR: 34626073

Telefon: +45 9638 0638 
info@colorprint.dk

Disse retningslinjene for informasjonskapsler ble sist oppdatert 24. mars 2014.

 

Hva er en informasjonskapsel?

Informasjonskapsler brukes i dag i forbindelse med så å si alle hjemmesider, og de er i mange tilfeller nødvendige for å levere tjenester på hjemmesiden.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på brukerens datautstyr (PC, nettbrett, smarttelefon e.l.), slik at utstyret kan gjenkjennes. Informasjonskapsler kan blant annet brukes til å utarbeide statistikk over brukernes anvendelse av hjemmesiden og til optimering av sidens innhold. En informasjonskapsel er en passiv fil og kan derfor ikke samle inn opplysninger fra brukerens datamaskin eller spre datamaskinvirus eller andre skadelige programmer. Enkelte informasjonskapsler lagres av andre parter (såkalte tredjeparter) enn den som står i adresselinjen (URL-en) i nettleseren. Dette kan være vanlig innhold, men også for eksempel analyseverktøy eller innebygde kommentarfelt. Det betyr at det lagres informasjonskapsler fra andre parter enn den som eier hjemmesiden.

Noen informasjonskapsler lagres kun på brukerens datautstyr så lenge brukeren har nettleseren åpen (øktsinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler lagres i et lengre tidsrom (vedvarende informasjonskapsler). Når brukeren besøker en hjemmeside på nytt, vil øktsinformasjonskapslene lagres på nytt, mens vedvarende informasjonskapsler vanligvis fornyes.

 

Informasjonskapsler på colorprint.dk

På colorprint.dk bruker vi informasjonskapsler til å skille de ulike brukerne fra hverandre samt til å beskytte hjemmesiden mot angrep.

Informasjonen i statistikken er anonym og kan ikke knyttes til navngitte brukere.

 

Vi bruker følgende typer informasjonskapsler på colorprint.dk

www.colorprint.dk lagrer som førstepart følgende:

Øktsinformasjonskapsler (2 stykker), som har som formål å skille de ulike brukerne fra hverandre samt beskytte hjemmesiden mot angrep. Disse utløper når nettleseren lukkes.

Det lagres ingen informasjonskapsler fra tredjeparter på www.colorprint.dk

 

Hva er en informasjonskapsel?

Informasjonskapsler brukes i dag i forbindelse med så å si alle hjemmesider, og de er i mange tilfeller nødvendige for å levere tjenester på hjemmesiden. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på brukerens datautstyr (PC, nettbrett, smarttelefon e.l.), slik at utstyret kan gjenkjennes.

Informasjonskapsler kan blant annet brukes til å utarbeide statistikk over brukernes anvendelse av hjemmesiden og til optimering av sidens innhold.

En informasjonskapsel er en passiv fil og kan derfor ikke samle inn opplysninger fra brukerens datamaskin eller spre datamaskinvirus eller andre skadelige programmer. Enkelte informasjonskapsler lagres av andre parter (såkalte tredjeparter) enn den som står i adresselinjen (URL-en) i nettleseren. Dette kan være vanlig innhold, men også for eksempel analyseverktøy eller innebygde kommentarfelt. Det betyr at det lagres informasjonskapsler fra andre parter enn den som eier hjemmesiden.  Noen informasjonskapsler lagres kun på brukerens datautstyr så lenge brukeren har nettleseren åpen (øktsinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler lagres i et lengre tidsrom (vedvarende informasjonskapsler). Når brukeren besøker en hjemmeside på nytt, vil øktsinformasjonskapslene lagres på nytt, mens vedvarende informasjonskapsler vanligvis fornyes.

 

Informasjonskapsler på colorprint.dk

På colorprint.dk bruker vi informasjonskapsler til å undersøke hvordan hjemmesiden vår brukes. Informasjonen i statistikken er anonym og kan ikke knyttes til navngitte brukere.

Vi bruker følgende typer informasjonskapsler på colorprint.dk

 

www.colorprint.dk lagrer som førstepart følgende:

Øktsinformasjonskapsler (2 stk.), som har til formål å skille brukerne fra hverandre samt til å fastslå om brukeren er ny i det systemet som brukes til webstatistikk. Disse utløper når nettleseren lukkes.  Vedvarende informasjonskapsler (3 stk.), som har til formål å samle inn statistikk om når brukeren har besøkt hjemmesiden samt opplysninger om hvilke sider brukerne kommer fra og går videre til. Disse informasjonskapslene lagres i en periode på mellom 30 minutter og 2 år.

I tillegg har Google Analytics som tredjepart tilgang til informasjonen fra fire av de informasjonskapslene som angis på www.colorprint.dk

 

Hvordan fjernes/unngås informasjonskapsler?

Hvordan du sletter informasjonskapsler eller unngår at de lagres på datautstyret ditt, er avhengig av hvilken nettleser du bruker. 

Hvis du bruker en PC, kan informasjonskapslene slettes ved å bruke hurtigtastene [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Hvis dette ikke virker, eller hvis du for eksempel bruker en Mac-maskin, kan du klikke på koblingen for den nettleseren du bruker:

 

 

Hvorfor informerer vi om informasjonskapsler?

Alle danske hjemmesider er forpliktet til å informere om hvilke informasjonskapsler som lagres på brukerens datautstyr. Informasjonen skal være i overensstemmelse med forskriften om krav til informasjon og samtykke ved lagring av og tilgang til opplysninger i sluttbrukernes terminalutstyr (også kalt forskriftene om informasjonskapsler).

 

Kobling til forskrift

Kobling til veiledning

 

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler, kan du kontakte Birthe Holm på bhjo@stibo.com.  På denne siden finner du diverse materiale for nedlasting, blant annet miljøredegjørelsen vår, film fra trykkeriet og ulike produktbrosjyrer.